Examens in het tweede semester van 2021-2022

On campus examens

De evaluatie- en examenactiviteiten kunnen doorgaan, zoals gepland, waarbij geen bijzondere coronamaatregelen van toepassing zijn.

Concreet betekent dit dat alle evaluatie- en examenactiviteiten kunnen doorgaan zonder mondmasker, met inachtneming van de ventilatienormen.

Het dragen van een FFP2-mondmasker blijft wel aangeraden voor medisch kwetsbare personen.

 

Online examens

Voor de studenten werd alle informatie over online examens hier gebundeld.

Voor lesgevers is informatie over online mondelinge evaluaties in deze onderwijstip te vinden en informatie over online schriftelijke evaluaties in deze onderwijstip

Studenten die problemen ondervinden om thuis online evaluaties/examens af te leggen, nemen hiervoor contact op met de lesgever, die vervolgens samen met de faculteit een geschikte oplossing zoekt.

 

COVID-19-besmetting, quarantaine en isolatie tijdens de examens

Studenten in quarantaine of isolatie vragen geen bijzonder statuut aan maar volgen de normale procedure die voorzien is voor ziekte of overmacht. Als studenten tijdens de quarantaine- of isolatieperiode verplichte on campus evaluatie- en examenactiviteiten hebben, dan vragen ze hiervoor een quarantaine-attest of afwezigheidsattest aan hun behandelend arts.

Een online evaluatie tijdens quarantaine of isolatie is mogelijk indien de lesgever hiermee akkoord gaat. Lukt dat niet, dan wordt de student naar het (on campus) inhaalexamen verwezen binnen dezelfde examenperiode. Als studenten niet meer alle examens kunnen afleggen binnen de betrokken examenperiode, dan zijn ze niet geslaagd en kunnen ze automatisch deelnemen aan de tweedekansexamenperiode. Kunnen ze ook in de tweedekansexamenperiode geen examen afleggen en is er geen inhaalexamen mogelijk, dan moeten zij het vak in het volgende academiejaar terug opnemen in hun curriculum.

 

Studieplekken

Op de studieplekken, ook in de bibliotheken, kan de volledige capaciteit benut worden, op voorwaarde dat de CO2-concentratie constant opgevolgd wordt. Er moet maximaal geventileerd worden, zodat de CO2-concentratie onder de 900ppm blijft. De capaciteit is dus afhankelijk van de ventilatiecapaciteit, zodat de 900ppm CO2 niet wordt overschreden.

 

Vaccinatie tijdens de examens

Voor vaccinaties die vallen in de examenperiode, zijn de volgende richtlijnen uitgewerkt:

Als de dag waarop je gevaccineerd kan worden, samenvalt met een examendag, dan heb je als student twee mogelijkheden.

  1. Je geeft voorrang aan je examen en kiest een andere datum om je te laten vaccineren. Je vaccinatie-uitnodiging met persoonlijke code blijft 30 dagen geldig. Binnen die periode kan je je afspraak bevestigen of verplaatsen. Je kan de nieuwe datum dus zelf kiezen waarbij je rekening kan houden met je examenrooster.
  2. Je kiest ervoor je op het doorgekregen tijdsslot te laten vaccineren. Je verwittigt het examensecretariaat en de verantwoordelijk lesgever hier zo snel mogelijk van waarbij je de vaccinatie-uitnodiging als bewijsstuk meestuurt en vraagt om te kunnen deelnemen aan het inhaalexamen. Let wel: de datum van het inhaalexamen en de eventueel gewijzigde evaluatievorm wordt door de verantwoordelijk lesgever bepaald en daar kan niet van worden afgeweken.

Wat als je je na de vaccinatie ziek voelt en een examen hebt?

Mogelijk heb je na de vaccinatie last van bijwerkingen. Deze bijwerkingen zijn doorgaans mild en van korte duur waardoor ze je examenrooster in principe niet in gevaar brengen. Heb je onverhoopt toch meer last van bijwerkingen waardoor het studeren ernstig belemmerd wordt, dan heb je volgende mogelijkheden.

  1. Heb je binnen de drie dagen na de vaccinatie een examen en kon je je omwille van bijwerkingen niet goed voorbereiden? Verwittig tijdig (=uiterlijk op de dag van het examen) het examensecretariaat en de verantwoordelijk lesgever waarbij je je bewijs van vaccinatie als bewijsstuk meestuurt en vraagt om te kunnen deelnemen aan het inhaalexamen. Let wel: de datum van het inhaalexamen en de eventueel gewijzigde evaluatievorm wordt door de verantwoordelijk lesgever bepaald en daar kan niet van worden afgeweken.
  2. Heb je later dan drie dagen na de vaccinatie een examen, maar ben je te ziek om aan het examen deel te nemen, dan kan je via de normale procedure en op basis van de nodige bewijsstukken vragen om deel te nemen aan het inhaalexamen. Voorleggen van het vaccinatie-attest volstaat niet in dat geval; een doktersattest is dan vereist.

Afwezigheid van een examinator tijdens het examen

Het is belangrijk dat examens kunnen blijven doorgaan op de vastgelegde dagen en uren.

Indien een examinator niet in staat is om te ondervragen op de in de examenregeling vastgelegde dagen en uren, wordt een plaatsvervangend examinator aangesteld conform art. 76 van het Onderwijs- en Examenreglement.

Omwille van de verhoogde kans op afwezigheid van examinatoren omwille van een COVID-19-besmetting, quarantaine of isolatie of vaccinatie, wordt aangeraden dat examinatoren mogelijke plaatsvervangers voor hun examen identificeren, die desgevallend opgeroepen kunnen worden.

Aan examinatoren wordt ook gevraagd om naast de reguliere toezichthouders voor het examen ook een aantal reserve-toezichthouders te identificeren, die opgeroepen kunnen worden wanneer dit nodig zou zijn.

Ondersteuning

Aan studenten die het moeilijk hebben, zeggen we: blijf niet alleen zitten met je vragen, zorgen of problemen. Op de webpagina Wel in je vel vind je het overzicht van ons hulp- en begeleidingsaanbod.

Heb je als lesgever vragen bij de examenregeling? Neem dan zeker contact op met het Team Onderwijsondersteuning via onderwijsondersteuning@UGent.be.