Juridische ondersteuning

UGent TechTransfer biedt juridische bijstand bij het opstellen en controleren van contracten rond onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening, de bescherming en/of exploitatie van knowhow en intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit UGent-onderzoek.

Wil je een aanvraag indienen om een overeenkomst rond onderzoek of wetenschappelijke dienstverlening met een bedrijf of een andere onderzoeksinstelling op te maken of na te kijken? Een contract om intellectuele eigendomsrechten van de UGent te valoriseren? Of wil je juridisch advies inwinnen rond je intellectuele eigendomsrechten?

Dien je aanvraag in via het GISMO contractportaal

Echter, UGent TechTransfer waakt niet over alle overeenkomsten en onderzoeksprojecten. Kijk hier om te zien op wie u een beroep kunt doen voor andere specifieke topics.

Vrijgeven van informatie - Overdracht van materialen 

  • Non-Disclosure Agreement (NDA)/Confidential information Agreement (CDA)
  • Material Transfer Agreement (MTA)

Onderzoekssamenwerking - Dienstverlening

  • Onderzoeksovereenkomst met derden (industrie of academisch)
  • Dienstenovereenkomst met derden

Studenten & Doctorandi

  • Overeenkomst masterproef met derden
  • Verklaring van vertrouwelijkheid en overdracht van recht
  • Uitdagingen voor studenten vanuit bedrijven

Intellectuele eigendomsrechten

  • Licentie-overeenkomst
  • Transfer-overeenkomst

Regelgeving

  • Regelgeving i.v.m. valorisatie van onderzoeksresultaten aan de UGent

Vragen? Neem contact op via contracten@ugent.be of op het nummer 09/264 30 30. Alle aanmeldingen van contracten en juridische adviezen bij UGent TechTransfer verlopen via het GISMO contractportaal.