Landbouw, dieren en voeding

Expertise en diensten in het domein van de agro,-industrie dieren en voeding.

  • Biocentrum Agrivet: Landbouw-gerelateerde dienstverlening
  • Centre for advanced light microscopy: ondersteuning van onderzoekers bij het uitvoeren van op microscopie gebaseerde experimenten
  • CropFit: Biostimulantia en Biocontrol voor Planten
  • End-of-Waste: waardecreatie uit organisch afval en residuen
  • Food2Know: Voeders, Voeding en Gezondheid
  • Honeybee Valley: Documentatie, training en bloemzaadmengsels om te helpen bij de teelt van bijen.
  • ISOFYS: Isotoop Bioscience Laboratorium
  • M-team: Advies, dienstverlening en training gerelateerd aan de uiergezondheid en de melkkwaliteit. 
  • Microbiële Ecologie en Technologie (CMET): Diensten op het gebied van toegepaste microbiële ecologie, functioneel voedsel en voeders, medische microbiële ecologie, risicobeoordeling, biomaterialen en nanotechnologie, waterbehandeling, aquacultuur, bio-energie,  bodems en sedimenten.
  • ProteoGent: Proteomics Expertise Center
  • PROVAXS: Innovaties in Diergezondheid
  • (Industriële) Watertechnologie
  More information and contact: