Collectie

Collectie Jeanne & Charles Vandenhove

Als architect werkte Charles Vandenhove graag en regelmatig samen met beeldende kunstenaars. In tal van openbare gebouwen integreerde hij werk van onder meer SolL Lewitt, Léon Wuidar,, Niele Toroni.

Maar ook privé verzamelde hij samen met zijn echtgenote een mooie verzameling Europese kunst uit de twintigste eeuw. Een groot deel van de collectie Vandenhove werd getoond in een overzichtstentoonstelling collectie- collection Jeanne & Charles Vandenhove in Museum Dhondt- Dhaenens , Deurle, in 2013.

Charles Vandenhove heeft beslist om een belangrijk deel van zijn collectie kunstwerken te schenken aan de Universiteit Gent, en middelen te voorzien om de collectie te huisvesten. Daartoe is een private Stichting opgericht (Stichting Architectuur en Kunst - STAK). Deze heeft op 29 november 2016 de kunstcollectie van ca. 180 werken overgedragen aan de Universiteit.  Daarbij werd overeengekomen dat  UGent het Vandenhovepaviljoen en de verkregen kunstwerken voornamelijk en prioritair zal gebruiken voor tentoonstellingen, onderzoek en onderwijs op het gebied van kunst en architectuur, met de collectie Vandenhove als werkmateriaal, en gebruiken voor het valoriseren van de collecties van de Universiteitsbibliotheek.

Na het overlijden van Charles Vandenhove werden de kunstwerken uit zijn woning Chauve Souris en de vestiging van het architectuurbureau in Hotel Torrentius, beide in Luik, en uit Bonnefantenmusem te Maastricht, waar een tiental werken als langdurige bruikleen werden bewaard, geleidelijk overgebracht naar de UGent. 

Per jaar wordt in het Vandenhovepaviljoen minstens één tentoonstelling gemaakt rond (een deel van) de collectie Vandenhove.

Bij de opening Omtrent Support/Surfaces, met werk van Martin Barré, Daniel Dezeuze, Simon Hantaï, Bertrand Lavier, Niele Toroni, Claude Viallat, en werk van Louis Cane, Daniel Dezeuze en Claude Viallat uit de collectie van het SMAK.

In 2019 volgde een tentoonstelling samen met werk van Léon Wuidar (1938°) en Amédée Cortier (1921-1976), met ca. 25 werken uit de collectie Vandenhove van de UGent, en de collecties van Galerie Rodolphe Janssen (Brussel), het SMAK, en verschillende privécollecties.

In 2020 Signe/Trace: schilders uit de collectie Vandenhove, met werken van Rogier Bissière, Olivier Debré, Luis Feito, Loïc Le Groumellec, Simon Hantaï, Alfred Manessier, André Marfaing, Henri Michaux, Gérard Schneider en Pierre Soulages.

Collectie Nadine Tasseel

Nadine Tasseel (1953-2020), fotograaf, heeft een artistiek oeuvre van ca. 100 werken. Zij maakte een  selectie van haar werk dat wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek. Het feit dat ze zelf de selectie maakte,  geeft het een bijzondere waarde en interesse voor het werk met studenten enz.

De schenking werd toegevoegd aan Het fonds Vandenhove bij de Koning Boudewijnstichting.

Collectie Paul De Vylder

Auteur en beeldend kunstenaar, voormalig docent semiotiek aan het KASK (en oudstudent kunstgeschiedenis UGent) Paul De Vylder (1942°) schonk  via het Vandenhove-fonds van KBS een representatief geheel van werken die nog in zijn bezit zijn om ze zo ter beschikking te stellen van de werking van het VANDENHOVE-centrum. 

De schenking bevat fotografisch werk, een aantal zgn. 'pekschilderijen' uit de jaren '80, drie wandsculpturen, en enkele objecten uit de jaren '80 en '90, evenals de volledige serie prenten uit ‘Les Demoiselles de Saint Antoine’.

De Vylder heeft de prijs voor beeldende kunst van de Vlaamse Gemeenschap gekregen in 1992. Zijn belangrijkste tentoonstellingen waren twee overzichtstentoonstellingen, één in PMSK in Oostende in 1996, en één recent in de Verbeke Foundation in 2019/20. PMSK, SMAK en MHKA hebben werken in hun collectie. 

VANDENHOVE heeft in 2020 het werk van De Vylder ‘Les Demoiselles de Saint Antoine’ getoond, en een publicatie van de tentoongestelde werken mede ondersteund.

Collectie Victor Dauginet

Dhr. Victor Dauginet heeft een collectie Franse 19de en 20e- eeuwse tekeningen in langdurige bruikleen gegeven aan VANDENHOVE. In 2022 zal een ruime selectie van deze collectie getoond worden. De collectie is beschikbaar als studie- en tentoonstellingsmateriaal voor studenten en onderzoekers.

Beheer Collectie
 

VANDENHOVE beschikt voor de bewaring van de collectie met ingang van oktober 2021 over een ruim depot in de Boekentoren. Voor opslag en bewaring wordt samengewerkt met de staf van de Universiteitsbibliotheek, GUM, SMAK, en gespecialiseerde firma’s.
De publieke elektronische ontsluiting van de collectie ten behoeve van onderzoekers en studenten, en ten behoeve van derden, wordt voorbereid i.s.m. de universiteitsbibliotheek.