2 miljoen euro voor innovatieve therapie in strijd tegen acute leukemie

(11-06-2021) Via de oproep ‘Strategisch Basis Onderzoek 2020-2021’ gaat 2 miljoen euro naar onderzoek naar een nieuwe behandeling tegen acute leukemie, een onderzoeksproject van professor Steven Goossens van de Universiteit Gent.

Aanleiding is de bekendmaking van de 16 geselecteerde SBO-onderzoeksprojecten voor nieuwe waardevolle economische of maatschappelijke producten of diensten. UGent is onderzoekspartner in 9 van deze succesvolle projecten, waarvan er 4 door de UGent worden gecoördineerd. Een voorbeeld is het onderzoek van het team rond professor Steven Goossens (Cancer Research Institute Ghent (CRIG) - UGent) naar acute leukemie. Dat project werd positief geëvalueerd door internationale expertpanels, met een academische, industriële en maatschappelijk achtergrond.CRIG III.PNG

Acute leukemie is een agressieve vorm van bloedkanker waarbij door een ongecontroleerde deling van witte bloedcellen het beenmerg wordt aangetast. De meest toegepaste behandeling is een intensieve chemotherapie, al dan niet gecombineerd met een stamceltransplantatie. Maar zelfs met zo’n intensieve behandeling blijft acute leukemie vandaag een moeilijk te genezen en levensbedreigende kanker. Het team onder leiding van Prof. Steven Goossens zal onderzoek uitvoeren naar een innoverende therapeutische strategie. Met steun van het Cancer Research Institute Ghent (CRIG) hebben de onderzoekers onlangs nieuwe oncogenen geïdentificeerd die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van deze moeilijk te behandelen bloedkanker. Het consortium van kankeronderzoekers is ervan overtuigd dat het tijdelijk onderdrukken of gericht verstoren van deze oncogenen een nieuwe therapeutische behandeling kan bieden aan deze patiënten.

De geïdentificeerde oncogenen die essentieel zijn voor de groei en de overleving van acute leukemie cellen zijn transcriptiefactoren. Traditioneel worden deze transcriptiefactoren beschouwd als ongunstige, te risicovolle therapeutische doelwitten, omdat ze hun functies vervullen in de kern van de cel en bijgevolg moeilijker te bereiken en te verstoren zijn. Recente technologische ontwikkelingen maken het steeds beter mogelijk om geneesmiddelen te ontwikkelen die de functies van deze transcriptiefactoren kunnen verstoren. Door deze revolutionaire technologieën te verfijnen, probeert het onderzoeksteam rond professor Goossens de behandelingsmogelijkheden en de prognose van patiënten met acute leukemie te verbeteren. Een veelbelovend onderzoek, aldus de SBO-experten en minister van Wetenschapsbeleid Hilde Crevits, die voorziet in 2 miljoen euro financiële steun.

“Het veelbelovende onderzoeksproject van professor Goossens naar een nieuwe behandeling van acute leukemie past perfect binnen het programma Strategisch Basis Onderzoek (SBO), dat de nodige financiering biedt aan vernieuwend en baanbrekend onderzoek in Vlaanderen met een concrete innovatieve toepassing voor ogen. Acute leukemie behoort niet alleen tot de meest voorkomende kankers bij kinderen en jongeren, maar komt ook voor bij ouderen. Het is één van de meest dodelijke en moeilijk te behandelen kankers. Het belang van nieuw onderzoek en nieuwe therapieën is dus groot.” - Hilde Crevits
Prof. Steven Goossens.PNGProfessor Steven Goossens (CRIG-UGent): “Met dit project willen we onze recente onderzoeksresultaten vertalen naar klinische toepassingen. De financiële steun maakt het mogelijk om dit project uit te voeren met de best beschikbare technologieën en met een team van fundamentele onderzoekers, artsen en Vlaamse Biotech/Farmaceutische bedrijven, wat de vertaling naar de klinische praktijk zal versnellen. Door onze expertises te bundelen en intensief samen te werken, iets waar we in Gent sowieso sterk op inzetten sinds de opstart van het Cancer Research Institute Ghent (CRIG) en andere interdisciplinaire onderzoeksplatformen, garanderen we dat het geld op de meest efficiënte manier wordt ingezet. Zo hopen we in de toekomst de overlevingskansen en levenskwaliteit van patiënten met acute leukemie aanzienlijk te verbeteren.”
Dr. Dominic De Groote, CRIG business development team: “We zijn ook verheugd over de sterke steun die dit project kreeg van een reeks toonaangevende farma- en biotechbedrijven in Vlaanderen, waarbij er actief naar gestreefd zal worden de nieuwe kennis te vertalen in verdere industrie-gedreven ontwikkelingstrajecten om nieuwe geneesmiddelen effectief tot bij de patiënt te brengen.”
  • Alle gesteunde projecten kan je hier terugvinden.