Inleiding

De onderwijsopdracht van de Universiteit Gent beperkt zich niet tot het opleiden van studenten tot bachelors en masters. Evenzeer omvat zij permanente vorming voor gediplomeerden eens zij de universiteit hebben verlaten. Daarbij hechten wij bijzonder belang aan het onderhouden van een permanente link met afgestudeerden die als leerkracht aan de slag gaan.

Het Instituut voor Permanente Vorming in de Wetenschappen (IPVW) van de faculteit Wetenschappen richt jaarlijks onder een gezamenlijke noemer een aantal bijscholingsactiviteiten in, specifiek gericht naar leerkrachten wetenschappen in het secundair onderwijs. De focus ligt daarbij steeds op toepasbaarheid in de eigen lespraktijk. Een aantal activiteiten werden vanuit de betrokken vakgroepen reeds eerder als losstaande initiatieven aangeboden. Door deze activiteiten nu gebundeld aan te kondigen hopen wij het overzicht naar u als leerkracht te bevorderen, zodat activiteiten gemakkelijker kunnen worden ingepland.

De samenstelling en het uitwerken van dit programma berust op een nauwe samenwerking tussen medewerkers van de faculteit Wetenschappen en de Specifieke Lerarenopleiding (SLO).

Het aanbod wordt jaarlijks herzien en uitgebreid of gevarieerd, zodat de diverse wetenschapsdisciplines aan bod komen. Hierbij horen wij ook van u als leerkracht graag waar uw wensen en noden liggen m.b.t. bijscholing, zodat wij hierop in de mate van het mogelijke kunnen inspelen.