Binnenklasdifferentiatie in de les wiskunde m.b.v. een digitaal leerpad

Deze bijscholing is volzet. Bent u geïnteresseerd? Laat het ons weten. Wij contacteren u in geval van annuleringen. Of schrijf in op onze .

Doelgroep en kadering

Leerkrachten wiskunde in de 2e graad van het secundair onderwijs.

De visie op en de organisatie van ons huidig onderwijssysteem houdt in dat een leerkracht op elk ogenblik verantwoordelijk is voor het leerproces van een groep leerlingen. Hierdoor ervaart de leerkracht spanning tussen het niveau en het haalbaar tempo van de klasgroep enerzijds en van de individuele leerling anderzijds. Deze nood moet ons stimuleren om na te denken over didactische werkvormen waarbij binnenklasdifferentiatie mogelijk is.

Het gebruik van een digitaal leerpad zet een leerling ertoe aan om bovendien zijn eigen leerproces te sturen. De vaardigheid van het zelfregulerend leren wordt aangeleerd.

Inhoud

In het eerste deel van de nascholing komt binnenklasdifferentiatie algemeen aan bod, alsook hoe een digitaal leerpad in de les wiskunde kan worden ingezet om leerlingen zelfregulerend te leren werken. Ook de keuze voor een leerpad statistiek, ontworpen in Xerte, wordt gemotiveerd.

Aansluitend worden de verschillende modules binnen het ontworpen leerpad toegelicht en overlopen.

Nadien kunnen de deelnemers zelf het leerpad uitproberen en worden vragen beantwoord.

Deelnemers krijgen toegang tot het leerpad statistiek met bijbehorende cursus. De cursus omvat de statistische begrippen die in het leerpad aan bod komen.

Praktische informatie

  • Datum: vrijdag 11 december 2015
  • Tijdstip: 14u-16u15
  • Locatie: UGent, Campus Sterre
  • Lesgever(s): Gommaar Maes, Tania Van Damme
  • Maximum aantal deelnemers: 30
  • Prijs: 40 EUR
  • Zelf mee te brengen materiaal: optioneel maar aanbevolen: een laptop en oortjes.
  • Bewijs van aanwezigheid: Bij aanvang van de sessie zal u worden gevraagd te tekenen voor aanwezigheid. Na afloop van de bijscholing sturen wij u per e-mail het aanwezigheidsattest door.
  • Inschrijven voor deze bijscholing