Prijzen

Het IPVW hanteert gegradueerde inschrijvingstarieven op basis van de hoofdtewerkstelling van de deelnemer.

Cursusmateriaal en boeken kunnen niet los van het volgen van de betrokken module worden aangekocht.

==> Bereken de juiste inschrijvingsprijs <==

De volgende prijscategorieën worden onderscheiden:

AUGent: interne inschrijvingen via SAP

Voor UGent-personeelsleden en -(doctoraat)studenten die inschrijven d.m.v. een SAP-interne bestelbon gelden interne tarieven.

AUGent-personeelsleden en AUGent-doctoraatstudenten die inschrijven zonder interne bestelbon vallen onder de hieronder vermelde categorieën, 'non-profit', resp. 'doctoraatstudenten extern'.

Deelnemers uit de private sector

Indien 3 of meer medewerkers van eenzelfde bedrijf simultaan inschrijven voor een module geldt een korting van 10% op de hieronder vermeldde moduleprijzen.

InschrijvingstarievenModuleBoekExamen
M1: Introduction to R 325 30 nvt
M2: Inleiding tot SPSS 325 nvt nvt
M3: Introductory Statistics 800 B1:120
B2:85
30
M4: Causal Mediation Analysis 800 70 30
M5: Analysis of Variance 800 70 30
M6: Applied Linear Regression 800 70 30
M7: Experimental Design 500

B1: 80
B2: 80

30
M9: Multilevel Analysis... 900 50 30
M10: Applied Longitudinal Analysis 800 120 30

Deelnemers uit non-profit en overheden

Deze prijzen gelden ook voor AUGent-personeelsleden die inschrijven zónder interne bestelbon in SAP.

InschrijvingstarievenModuleBoekExamen
M1: Introduction to R 175 30 nvt
M2: Inleiding tot SPSS 175 nvt nvt
M3: Introductory Statistics 360 B1:120
B2:85
30
M4: Causal Mediation Analysis 360 70 30
M5: Analysis of Variance 360 70 30
M6: Applied Linear Regression 360 70 30
M7: Experimental Design 225 B1: 80
B2: 80
30
M8: Multilevel Analysis... 405 50 30
M9: Data Mining 360 120 30

(Doctoraat)studenten extern

Deze prijzen gelden voor (doctoraat)studenten van buiten de AUGent, werkzoekenden, gepensioneerden en voor AUGent-doctoraatstudenten die inschrijven zonder interne bestelbon in SAP.

InschrijvingstarievenModuleBoekExamen
M1: Introduction to R 125 30 nvt
M2: Inleiding tot SPSS 125 nvt nvt
M3: Introductory Statistics 280 B1:120
B2:85
30
M4: Causal Mediation Analysis 280 70 30
M5: Analysis of Variance 280 70 30
M6: Applied Linear Regression 280 70 30
M7: Experimental Design 175 B1: 80
B2: 80
30
M8: Multilevel Analysis... 315 50 30
M9: Applied Longitudinal Analysis 280 120 30