Seminotheek

BloeiDe Plantentuin beschikt over een verzameling zaden van duizenden plantensoorten. Geoogste zaden worden gedurende 2 jaar droog en donker bewaard in een koelkast bij 5 °C. Langetermijnbewaring gebeurt bij kamertemperatuur.

Elk jaar verzendt de Plantentuin een zadenlijst of “Index Seminum” naar meer dan 500 botanische tuinen over de hele wereld. Die lijst is enkel bedoeld voor uitwisseling met instellingen die de Conventie van Rio de Janeiro (1992, CITES) onderschrijven. Als particuliere verzamelaar kun je geen gebruik maken van deze dienst.

Je kan de seminotheek hier raadplegen.