Dirk Vandenbroucke - Lead Engineer

FSK - Vandenbroucke DirkNaam: Dirk Vandenbroucke

Opleiding: Licentiaat en Doctoraat in de Natuurkunde (Fysica)

Afgestudeerd in: 1982,  en Doctoraat behaald in 1987

Jobtitel: Lead engineer – Management Image Quality

Bedrijf: Agfa Healthcare NV, www.agfa.com

Sector: Medische beeldvorming

 

CV:

1978 – 1982 / Licentiaat in de Natuurkundige wetenschappen / Universiteit Gent

1982 – 1987 / Doctoraat in de Natuurkundige wetenschappen / Universiteit Gent

1987 – 2001 / Onderzoeksleider, Fysische karakterisering AgX / Agfa-Gevaert NV

2001 – nu / Lead engineer, Image Quality Management / Agfa Healthcare

1. Huidige functie

Agfa HealthCare, als deel van de Agfa-Gevaert Groep, is een wereldspeler op het vlak van diagnostische beeldvorming en healthcare IT oplossingen. Agfa HealthCare ontwerpt, ontwikkelt en levert systemen voor de registratie, beheer en processing van diagnostische beelden en klinisch/administratieve informatie voor ziekenhuizen en gezondheidszorgfaciliteiten, evenals contrast media voor verscheidene diagnostische toepassingen.

Iedereen heeft al wel eens een radiologische opname laten maken. Agfa is een betrouwbare leverancier voor Scherm/Film systemen. Het diagnostisch beeld is daarbij een zilverhalogenide film die na belichten en na ontwikkelen in een chemisch bad de film is die de radioloog op de lichtkast evalueert. Sinds de jaren ’90 is Agfa-Gevaert, en later Agfa Healthcare, met de ontwikkeling van digitale systemen begonnen. CR (computed radiography) en DR (direct radiography) hebben grotendeels de AgX gebaseerde filmen verdrongen. CR systemen werken met beeldplaten in cassettes die na belichten in een digitaliseer eenheid tot een evalueerbaar beeld leiden. DR systemen hebben een TFT gebaseerde detector waarmee het röntgenbeeld direct digitaal kan uitgelezen worden.

Als lead engineer ben ik momenteel verantwoordelijk voor de coördinatie van experimentele beeldkwaliteitsonderzoeken van radiologische systemen, en het definiëren en uitwerken van kwaliteitscontrolemethoden voor de productie hiervan. In die functie werk ik voornamelijk mee aan de ontwikkeling van CR systemen, waarbij de meeste aandacht gaat naar de mammografie toepassing en naar systemen voor onderzoek van vroeggeboren kinderen. Ook volg ik de technologie van DR systemen en doe geregeld verkennende en vergelijkende testen op commerciële systemen.

Ik neem daarnaast ook deel aan internationale standaardcomité (ISO en IEC). Internationale standaarden hebben als doel uniforme methodes voor meten van eigenschappen van systemen of formaten van componenten vast te leggen.

Wat me het meest aanspreekt in mijn job is het onderzoek: er is een grote variatie aan activiteiten en je komt in verschillende laboratoria terecht.

Om mijn job uit te oefenen, is het vooral belangrijk om stressbestendig en planmatig te zijn, sterk wetenschappelijk inzicht te bezitten, en veel positieve inzet te tonen. Mijn opleiding heeft me hier goed op voorbereid.

2. Loopbaan

Mijn eerste sollicitatie was bij Agfa-Gevaert. Ik ben toen onmiddellijk aangenomen en werk er intussen al 27 jaar als onderzoeker. De eerste elf jaar voerde ik basisonderzoek uit in AgX technologie, nadien ben ik overgeschakeld naar applicatiegericht onderzoek in medisch diagnostische beeldsystemen. Dit doe ik nu nog steeds.

3. Arbeidsmarkt

Fysici worden op de arbeidsmarkt vooral geapprecieerd voor hun basis wetenschappelijk inzicht en hun sterke kennis van fysica en optica.

4. Studiekeuze

Ik heb voor Fysica gekozen omdat dit een richting is met een brede waaier aan beroepsmogelijkheden. Op dat moment trok vooral het onderwijs me aan. Na het behalen van mijn licentiaat (Master) bleek dit me echter minder goed te liggen. Ik heb er toen voor gekozen om verder te studeren en mijn doctoraat te behalen.

Ik zou zeker opnieuw voor Fysica (en Sterrenkunde) kiezen, en raad deze keuze ook aan toekomstige studenten aan. Intussen hebben twee van mijn kinderen er ook voor gekozen om Fysica en Sterrenkunde te gaan studeren.

5. Opleiding

Mijn opleiding heeft me vooral wetenschappelijk inzicht en doorzettingsvermogen bijgebracht. De wetenschappelijke kennis en vaardigheden die ik toen geleerd heb, benut ik nu nog steeds.

De leukste herinnering uit mijn studententijd was toch het studentenleven. Het tweede bachelorjaar was voor mij het moeilijkste jaar maar ook het jaar met de meeste ‘studentikoze uitspattingen’. Daarnaast is ook mijn thesisonderzoek me bijgebleven, dit was heel vormend en leerrijk.

6. Tips voor toekomstige studenten

Fysica en Sterrenkunde is een brede vorming die veel mogelijkheden en een rijke persoonlijke vorming biedt. Hard werken levert resultaten op!

Met betrekking tot jobmogelijkheden: Er zijn veel specialisaties mogelijk, er liggen veel kansen in het secundair en hoger onderwijs, en België biedt een wereldwijd erkende kwaliteit van vorming. Grijp deze kans!