Katty Van de Steene - Leerkracht en Preventieadviseur

Naam: Katty Van de Steene

Opleiding: Licentiaat in de Scheikunde (Chemie)

Afgestudeerd in: 2002

Jobtitel: Leerkracht en Preventieadviseur

Bedrijf: Sint-Franciscusinstituut, www.sintfranciscusinstituut.be

Sector: Secundair onderwijs

 

CV:

1998 – 2002 / Licentiaat in de Scheikunde / Universiteit Gent

2002 – 2003 / Aggregaat secundair onderwijs / Universiteit Gent

2011 / Opleiding preventieadviseur niveau 3

2002 – 2011 / Leerkracht wiskunde, fysica, biologie, chemie / Sint-Franciscusinstituut

2011 – nu / Leerkracht en Preventieadviseur / Sint-Franciscusinstituut

 

1. Huidige functie

Ik ben leerkracht Chemie en Fysica in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.

Vanaf mijn kinderjaren wist ik reeds dat ik later les wou geven. Toen ik in het secundair onderwijs de liefde voor chemie ontdekte, was voor mij de link al vlug gelegd. Ik wou later ook graag leerlingen motiveren zoals mijn leerkracht bij mij deed. Ik doe dit intussen al 12 jaar.

Daarnaast ben ik sinds 2 jaar geleden ook preventieadviseur in de school.

De taken van een preventieadviseur zijn zeer uitgebreid en vol van afwisseling. De functie houdt in dat je de directie adviseert inzake veiligheid en welzijn van de personeelsleden en de leerlingen. Het opstellen van een intern noodplan voor de school i.v.m. evacuatie en andere mogelijke crisissituaties is één van mijn taken. Andere opdrachten zijn organiseren van het aankoopbeleid, toezicht op periodieke controles van turnmateriaal, branders, liften door externe diensten, overleg met architecten voor renovatiewerken,…

Het leukste aan mijn job als leerkracht is het contact met de leerlingen. Als preventieadviseur spreken vooral de afwisseling in taken en de verantwoordelijkheid me aan.

Om als leerkracht wetenschappen aan de slag te gaan, is het vooral belangrijk om sterk te zijn in communicatie met leerlingen en daarnaast voldoende wetenschappelijke kennis te bezitten. Mijn opleiding was hier zeker een goede basis voor.

2. Loopbaan

Na het behalen van mijn Licentiaatsdiploma Chemie en Aggregaat (lerarenopleiding), ben ik in 2002 via een vervangingspool gestart in het secundair onderwijs.

3. Arbeidsmarkt

Er is veel vraag naar leerkrachten wetenschappen maar het is tegenwoordig niet altijd evident om vast benoemd te worden in het onderwijs.

Chemici worden op de arbeidsmarkt vooral geapprecieerd om hun wetenschappelijke kennis en praktische vaardigheden.

4. Studiekeuze

Ik heb voor de opleiding Chemie gekozen uit interesse voor het vak tijdens mijn secundaire studies.

Ik zou deze keuze opnieuw maken, ik ben blij met de gevolgde richting. Ik raad deze studierichting ook aan toekomstige studenten aan, het is een boeiende en veelzijdige richting als je uiteraard graag wetenschappen doet!

5. Opleiding

Mijn opleiding heeft me vooral een goede studiehouding, en planning- en doorzettingsvermogen bijgebracht.

Wat me vooral bijblijft uit mijn studieloopbaan zijn de practica Organische Chemie. Deze waren steeds zeer aangenaam.

6. Tips voor toekomstige studenten

Chemie studeren is zeer boeiend en je kan er achteraf heel veel verschillende richtingen mee uit.