Lesmateriaal Open Lessen - Krokusvakantie

Deze pagina wordt verder aangevuld van zodra lesmateriaal beschikbaar.

Plattegrond Campus Sterre

Biochemie en Biotechnologie

Algemene biochemie: bouwstenen van het leven

Dinsdag 1/03

Immunologie

Inleiding tot de levenswetenschappen

Biomedische fysiologie: Neuronen - H8A - H8B

Inleiding tot de levenswetenschappen

Plantenfysiologie - geen lesmateriaal beschikbaar

Plantenfysiologie - geen lesmateriaal beschikbaar

Vrijdag 4/03

Algemene biochemie: bouwstenen van het leven

Biomedische fysiologie: Centrale zenuwstelsel - H9A - H9B

Inleiding tot de levenswetenschappen

Biologie

Maandag 28/02

Vertebraten: histologie en vergelijkende anatomie: Bloed - Spierweefsel

Algemene microbiologie: Les 5

Ecologie: Populatiegroei en -regulatie

Woensdag 2/03

Celbiologie: Celcultuur en stamcellen

Celbiologie: Transgenese

Vertebraten: histologie en vergelijkende anatomie: Bloed - Spierweefsel

Algemene microbiologie: Les 6

Biogeografie: Deel 1 - Deel 2

Ecologie: Kleine en bedreigde populaties

Organische chemie

Chemie

Algemene biochemie: bouwstenen van het leven

Chemische structuren: H3 2-niveausystemen / H4 Kwantumkijk 2-operatoren

Fysica: golven, optica en thermodynamica: Golven

Chemie en maatschappij: Street drugs / Lipiden

Wiskunde: gevorderde technieken

Chemie en maatschappij: Kunststoffen

Wiskunde: gevorderde technieken

Donderdag 3/03

Fysica: golven, optica en thermodynamica: Geluid

Wiskunde: gevorderde technieken

Vrijdag 4/03

Algemene biochemie: bouwstenen van het leven

Fysica en Sterrenkunde

Elektriciteit en magnetisme: lesmateriaal bij aanvang les

Sterren en planeten: H3 - Waarnemingen en instrumenten

Dinsdag 1/03

Elektriciteit en magnetisme: lesmateriaal bij aanvang les

Theoretische mechanica: G2.1 - G2.6

Woensdag 2/03

Theoretische mechanica: G2.1 - G2.6

Donderdag 3/03

Elektriciteit van magnetisme: lesmateriaal bij aanvang les

Sterren en planeten: H4 - Straling en gassen

Vectoranalyse: H2 - Impliciete functies

Geografie en Geomatica

Fysische geografie: vorming van het reliëf: H2 Hellingsprocessen door watererosie

Landschapskunde I: Module 2 - Benaderingen van landschapsonderzoek en basisconcepten

Geodesie

Vrijdag 4/03

Inleiding tot de petrologie

Geologie

Fysica: golven, optica en thermodynamica: Golven

Fysische geografie: vorming van het reliëf: H2 Hellingsprocessen door watererosie

Geologie van België: Famenniaan

Donderdag 3/03

Fysica: golven, optica en thermodynamica: Geluid

Vrijdag 4/03

Inleiding tot de petrologie

Informatica

Maandag 28/02

Scriptingtalen: Geneste lijsten

Donderdag 3/03

Algoritmen en datastructuren I: lesmateriaal bij aanvang les

Vrijdag 4/03

Calculus: H3

Wiskunde

Maandag 28/02

Lineaire algebra en meetkunde II: deel 1

Numerieke analyse: H2 - Les 3

Topologie en metrische ruimten: 1.6 t.e.m. 1.9

Dinsdag 1/03

Algemene natuurkunde: H4 - H5 deel 1

Donderdag 3/03

Analyse II: H2 - Impliciete functies

Lineaire algebra en meetkunde II: deel 1 (oefeningenles)

Numerieke analyse: H3 - Les 1

Topologie en metrische ruimten: 1.6 t.e.m. 1.9

Vrijdag 4/03

Algemene natuurkunde: H4 - H5 deel 1 (1ste uur: theorie, 2de uur: oefeningen)

Discrete wiskunde II: H2

Topologie en metrische ruimten: 1.6 t.e.m. 1.9