Over ons ...

Historiek

Hoe het was ..

Decennia lang (jaren ´40 tot jaren ´80) hebben de afgestudeerde geografen van de (R)Ugent zich verenigd in de VGG (Vereniging Gentse Geografen). O.a. door het plotse wegvallen van enkele bezielers zoals Pol Walschot en Willy Vermeersch werd de vereniging sinds de jaren ‘80 "op waakvlam" geplaatst en werden er geen activiteiten meer georganiseerd of nieuwe leden aangetrokken.

Een nieuwe start …

Met enkele geografen-erfgenamen werd in 2004 de VGG heropgestart met als doel het aanbieden van activiteiten "tot lering en vermaak". De vereniging is ook toegetreden tot de koepel van Alumni UGent.

Missie

De missie van de VGG is om

  • de vroegere leden, maar ook de jongere generaties te betrekken bij de activiteiten en bij het bestuur.
  • om banden te verstevigen tussen
    • geografen van dezelfde generatie
    • geografen van verschillende generaties
    • de afgestudeerde geografen, geomatici en landmeters en de Vakgroep Geografie/Landmeetkunde van de UGent;
  • minstens twee activiteiten te plannen per jaar en er minstens één open te stellen voor andere UGent Alumni-leden.

Het bestuur

Voorzitter: Yvan Vandewalle

Joris Coppenholle
Eric De Jaeger
Beata De Vliegher
Marcel Lootens
Timothy Nuttens
Trees Ongena
Annie Schoenmaeckers
Dirk Van Haelter
Walter Vlassenbroeck

Contactgegevens

Vereniging Gentse Geografen
T.a.v. Yvan Vandewalle
Park ten Hovelaan, 58
B-9090 Melle
Tel.: 09/329.84.54

e-mail:
Yvan Vandewalle ()
Trees Ongena ()